Новини самоврядування
Муніципальний монітор
Нове у законодавстві

Європейський тиждень місцевої демократії

Розділ містить інформацію про загальноєвропейську кампанію Ради Європи «Європейський тиждень місцевої демократії» та рекомендації щодо проведення її заходів в Україні.

Визначення Європейського тижня місцевої демократії. Європейський тиждень місцевої демократії (далі – Тиждень або ЄТМД) є щорічною загальноєвропейською кампанією, що включає національні і місцеві заходи, які проходять у всіх державах-членах Ради Європи з метою поширення інформації про можливості розвитку місцевої демократії і сприяння ідеї демократичної участі на місцевому рівні.

Заходи ЄТМД проводяться у тиждень, що включає 15 жовтня - дату відкриття до підписання Європейської хартії місцевого самоврядування у 1985 році. Для досягнення якомога більшої ефективності кампанії заходи ЄТМД можуть також проводитися й протягом року.


Основні засади проведення Європейського тижня місцевої демократії читати далі
 

Мета та завдання Європейського тижня місцевої демократії читати далі
 

Практика проведення заходів Європейського тижня місцевої демократії читати далі

Основні засади проведення Європейського тижня місцевої демократії (читати далі >>1)

 

Мета та завдання Європейського тижня місцевої демократії (читати далі >>2)

1 Для розробника сайту – при переході за цим посиланням користувач має побачити наступний текст

 

Курс на європейську інтеграцію України та розвиток місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів є одними з головних пріоритетів державної політики України.

 

Програмою Президента України В.Януковича “Україна для людей” визначено, що місцеве самоврядування повинно стати надійним та міцним фундаментом народовладдя, а також прагнення реального утвердження в Україні європейських стандартів демократії.

 

Однією з невід’ємних складових цього курсу Президентом України встановлено щорічне проведення в Україні загальноєвропейської кампанії «Європейський тиждень місцевої демократії» (далі - ЄТМД) згідно Указу Президента України №922/2007 від 27.09.2007 року.

 

Рішення щодо започаткування Європейського тижня місцевої демократії міститься у Рекомендації 238 (2007) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, яку ухвалено 1 червня 2007 року.

 

Офіційний старт Європейського тижня місцевої демократії відбувся 15 жовтня 2007 року на 15-й сесії Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеве і регіональне управління (м. Валенсія, Іспанія).

 

2 Для розробника сайту – при переході за цим посиланням користувач має побачити наступний текст

 

Головною метою ініціативи є активізація процесів розповсюдження інформації щодо принципів, надбань та досягнень функціонування місцевої демократії в Україні та Європі, сприяння обізнаності населення щодо можливостей вирішення питань місцевого значення та залученню громадян до прийняття управлінських рішень, надання можливостей для ознайомлення з роллю Ради Європи та інших інституцій спільної Європи в області розвитку місцевої демократії.

 

Відповідно до принципів демократичного розвитку забезпечення, вільного отримання інформації стосовно можливостей участі громадян у суспільно-політичному житті їх міст та регіонів є головною передумовою здійснення ефективного та дієвого управління на місцях. Розповсюдження інформації про діяльність місцевих органів влади, ознайомлення громадян з основними принципами їх роботи, привернення уваги населення селищ, міст та регіонів до того, що їхня участь у місцевих справах є найважливішим чинником життєздатності демократії, поширення інформації про різні форми та можливості участі в прийнятті рішень на місцевому рівні активно сприяє розширенню участі населення у соціальному, культурному, економічному та політичному житті.

 

На національному та місцевому рівні ЄТМД є часом, коли презентуються напрацювання та результати річної діяльності в сфері місцевого і регіонального розвитку та плани на майбутнє.

 

Головними заходами Тижня мають стати дні відкритих дверей, відкриті засідання рад, прийоми громадян представниками органів місцевого самоврядування, керівництвом місцевих органів виконавчої влади та інші заходи (конференції, семінари, наради, кругли столи, прес-клуби, лекції, навчально-ознайомчі візити тощо), націлені на ознайомлення населення із завданнями та принципами функціонування системи місцевого самоврядування з однієї сторони, та своїми правами і можливостями на участь у цьому процесі – з іншої. Передбачається, що зазначені заходів мають охоплювати різні групи населення, стосуватися за різних питань місцевого життя.

 

При цьому окрему увагу, і це відображено як у документах Ради Європи, так і у відповідному Указі Президента України, потрібно відводити відповідній роз’яснювальній роботі серед молоді. Тобто в школах та вищих навчальних закладах. Відповідно, ознайомлення з діяльністю та планами органів місцевого самоврядування можливо також проводити у більш розважальній формі (лекції, семінари, конкурси, ігри тощо). Ми маємо забезпечити можливість з наймолодшого віку отримувати повну інформацію щодо основ місцевої демократії, управління, та євроінтеграції, сприяти підвищенню залученості молоді до вирішення питань своїх громад.

 

Кампанію Європейський тиждень місцевої демократії потрібно розуміти широко та комплексно. Європейський тиждень місцевої демократії є новим та ефективним інструментом сприяння розвитку місцевого самоврядування в контексті політики європейської інтеграції України.

 

Оскільки Тиждень є "Європейським", а євроінтеграція одним з пріоритетів України, невід’ємними елементами Тижня мають стати інформаційні кампанії та заходи із презентації європейських принципів, кращих практик, міжнародного законодавства з питань місцевої і регіональної демократії, конкретних результатів міжнародного співробітництва на рівні міст та регіонів, можливостей міжнародних та європейських інституцій щодо сприяння місцевому і регіональному розвитку.

 

Європейський тиждень місцевої демократії має також стати можливістю для інформування та ознайомлення громадськості з роллю Ради Європи та інших інституцій спільної Європи в області розвитку місцевої демократії і, таким чином, сприяти загальноєвропейській інтеграції навколо демократичних засад реалізації громадянами Європи їх невід’ємного права на участь у вирішенні питань місцевого значення.

Проведення таких заходів під єдиними гаслами ЄТМД на всьому континенті має підсилити розуміння того, що "місцевий" і "європейський" підходи до здійснення самоврядування не протистоять один одному, а взаємно один одного доповнюють. Місцева демократія є загальною європейською цінністю та повинна спиратися на кращі досягнення та практики в галузі управління та демократії. Активна просвіта громадян щодо сучасних європейських інструментів та механізмів сприяння місцевій і регіональній демократії має перетворити їх на палких прихильників процесу євроінтеграції.

 

 

Новини